Institut Pengajian Islam (INSPI)

Pengenalan

Institut Pengajian Islam (INSPI) yang dahulu dikenali dengan nama Markas Pengajian Islam (MARPA) ditubuhkan pada tahun 1984 bertujuan untuk melahirkan bilal, imam dan agamawan  yang berwibawa.

Pada awal tahun 2010, MARPA telah dinaiktaraf kepada Institut Pengajian Islam (INSPI) sejajar dengan kepesatan sistem pengajian kini dengan memperkenalkan program di peringkat Diploma dan Ijazah  Berkembar dengan Universiti dalam dan luar negeri.

Misi

Melahirkan cerdik pandai ISLAM sebagai pemimpin masyarakat dan agamawan serta berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.

Visi

Melahir dan melatih pendawah,imam,bilal dan agamawan yang berwibawa dalam masyarakat dengan menguasai bidang-bidang pengajian Islam, pengurusan dan teknologi maklumat.Menyediakan graduan yang bakal menjadi pemangkin kepada pengurusan dan pembangunan kerohanian masyarakat yang cemerlangMembentuk generasi pemimpin dan pendakwah yang mantap serta mampu melaksanakan tanggungjawab dengan efisien sesuai dengan keperluan semasa

Program Yang di Tawar

  1. DIPLOMA TAHFIZ WA DAKWAH
  2. SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
  3. PERSIJILAN ITMAMUDDIRASAH

Muat Turun : Pamplet INSPI 

©Hakcipta Terpelihara2018 YAYASAN ISLAM TERENGGANU Dibangun dan diselenggara oleh Webmaster YIT.

Di Kemaskini Pada : 10/12/2020